Ρήματα ζωής

Η φιλονικεία (Αββάς Ποιμήν)

24 Μαΐου 2019

20160524-3

Η φιλονικεία παραδίδει τον άνθρωπο στην οργή και η οργή παραδίδει αυτόν στην τύφλωση, η δε τύφλωση τον οδηγεί να πράξει κάθε κακό.

Αββάς Ποιμήν