Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

Η ιστορική διαδρομή του Ελληνισμού της Κάτω Ιταλίας (Σωτήριος Ν. Κόλλιας, Δρ. Θεολογίας)

25 Μαΐου 2019

Η ιστορική διαδρομή του Ελληνισμού της Κάτω Ιταλίας (Σωτήριος Ν. Κόλλιας, Δρ. Θεολογίας)

Ο Σωτήριος Κόλλιας, Δρ. Θεολογίας, στο πρώτο μέρος της συνέντευξής του στην Πεμπτουσία μιλάει για την ιστορική διαδρομή του Ελληνισμού της Κάτω Ιταλίας μέσα από την αναφορά του στον Νικόλαο τον εξ Υδρούντος, ηγούμενο της Μονής του Αγίου Νικολάου των Κασούλων στην Απουλία της Κάτω Ιταλίας και τη συμμετοχή του στον διάλογο Ορθοδόξων και Λατίνων μετά την Α΄ Άλωση (1204).