Ρήματα ζωής

Χριστιανός είναι ο μιμητής του Χριστού (Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης)

25 Μαΐου 2019

20160525-2
Χριστιανός είναι, όσο είναι δυνατό στον άνθρωπο, η μίμηση του Χριστού στα λόγια, στα έργα και στη σκέψη.

Άγιος Ιωάννης  ο Σιναΐτης