Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

Η Κωνσταντινούπολη ως σύμβολο και ως όραμα (Αρχοντία Παπαδοπούλου, Ιστορικός, Πρόεδρος Ένωσης Μαγνησίας Μικράς Ασίας, πρ. Διευθύντρια Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά)

13 Ιουνίου 2019

Η Αρχοντία Παπαδοπούλου, Ιστορικός, Πρόεδρος Ένωσης Μαγνησίας Μικράς Ασίας, πρ. Διευθύντρια Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, μιλάει στην Πεμπτουσία για την Κωνσταντινούπολη ως σύμβολο και ως όραμα της Ρωμιοσύνης μέσα στους αιώνες.