Ρήματα ζωής

Τι εστιν Μοναχός; (Γέροντας Χριστόδουλος Κατουνακιώτης)

20 Ιουνίου 2019

Τι εστιν Μοναχός; (Γέροντας Χριστόδουλος Κατουνακιώτης)

20160620-2

Μοναχός σημαίνει “νούς ορών τον Θεόν”

Γέροντας Χριστόδουλος Κατουνακιώτης