Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρος στην Μονή Βλατάδων, Κυριακή της Πεντηκοστής

26 Ιουνίου 2019

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρος στην Μονή Βλατάδων, Κυριακή της Πεντηκοστής