Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εις την αρχαίαν Καπερναούμ

12 Ιουλίου 2019

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εις την αρχαίαν Καπερναούμ

Τήν Παρασκευήν, 29ην Ἰουνίου / 12ην Ἰουλίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ἡ μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην εἰς τήν ἀρχαίαν Καπερναούμ, εἰς τήν βορειοδυτικήν ἀκτήν τῆς Τιβεριάδος θαλάσσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr