Ρήματα ζωής

Είναι κρυμμένο μέσα μας (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)

12 Ιουλίου 2019

Είναι κρυμμένο μέσα μας (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)

20160712-1Όταν κάνουμε κάποια καλή σκέψη, σημαίνει πως μέσα μας υπάρχει μια αγαθή και υπέρτατη αρχική αιτία, που οδηγεί τη ψυχή μας στην αγιότητα. Απ’ αυτό φαίνεται καθαρά πως κάθε καλό είναι κατά κάποιο τρόπο κρυμμένο μέσα μας, και πως μάταια προσπαθούμε να βάλουμε στην καρδιά μας εκείνο που ήδη υπάρχει εκεί.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης