Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

Κυριάκος Κομβόπουλος – Νανοβιοτεχνολογία και ηθική (Κυριάκος Κομβόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Berkeley στην California)

17 Ιουλίου 2019

Κυριάκος Κομβόπουλος – Νανοβιοτεχνολογία και ηθική (Κυριάκος Κομβόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Berkeley στην California)