Ρήματα ζωής

Είναι γιατί λείπει αυτή (Γέροντας Εφραίμ, Καθηγούμενος Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου)

18 Ιουλίου 2019

Είναι γιατί λείπει αυτή (Γέροντας Εφραίμ, Καθηγούμενος Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου)

20160718-3Ένας λόγος που οι άνθρωποι σήμερα πάσχουν και τρέχουν στους ψυχιάτρους και τα νευρικά συστήματα τους είναι ασθενή, είναι γιατί λείπει αυτή η εξ ύψους δύναμη που την δίνει η εκκλησία. Και εάν ενθυμείστε μόλις ανελήφθη ο Χριστός εις τον ουρανό, που είχαν εντολή να πάνε οι μαθητές; Εις το υπερώο της Ιερουσαλήμ, «έως ου ενδύσονται δύναμιν εξ ύψους». Αυτήν ακριβώς την εξ ύψους δύναμη πρέπει να την πάρομε και μας δίδεται δωρεάν αρκεί να την ποθήσουμε, αρκεί να τη θελήσουμε, αρκεί να εργαστούμε γι’ αυτή και να τη ζητήσουμε.

Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός