Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

Η σχισματική εκκλησία των Σκοπίων – καθ. Μιχαήλ Τρίτος, Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Μιχαήλ Τρίτος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.)

18 Ιουλίου 2019

Η σχισματική εκκλησία των Σκοπίων – καθ. Μιχαήλ Τρίτος, Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Μιχαήλ Τρίτος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.)