Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

«Ευγένιος Βούλγαρης και πνευματική αναγέννηση του 18ου αι.» (Χαράλαμπος Μηνάογλου, Δρ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών)

19 Ιουλίου 2019

«Ευγένιος Βούλγαρης και πνευματική αναγέννηση του 18ου αι.» (Χαράλαμπος Μηνάογλου, Δρ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών)

Ο Χαράλαμπος Μηνάογλου μιλάει για τα ιστορικά τεκταινόμενα της εποχής του Ευγένιου Βούλγαρη και την λογιοσύνη και λογίους του 18ου αιώνα.