Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

«Ευγένιος Βούλγαρης και πνευματική αναγέννηση του 18ου αι.» (Χαράλαμπος Μηνάογλου, Δρ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών)

19 Ιουλίου 2019

Ο Χαράλαμπος Μηνάογλου μιλάει για τα ιστορικά τεκταινόμενα της εποχής του Ευγένιου Βούλγαρη και την λογιοσύνη και λογίους του 18ου αιώνα.