Ρήματα ζωής

Το πιο καλό φάρμακο

19 Ιουλίου 2019

Το πιο καλό φάρμακο

20160719-2Το Σώμα και το Αίμα του Χριστού είναι το πιό καλό φάρμακο για κάθε μας αδυναμία και ασθένεια. Και ποιός από μας είναι εντελώς καλά; Και ποιός δεν χρειάζεται να βρεί θεραπεία ή έστω βελτίωση της καταστάσεώς του;

Άγιος Ιννοκέντιος