Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

π. Γεώργιος Μεταλληνός – Ορθοδοξία Ελληνισμός και Ρωμιοσύνη (μέρος β΄)

22 Ιουλίου 2019

π. Γεώργιος Μεταλληνός – Ορθοδοξία Ελληνισμός και Ρωμιοσύνη (μέρος β΄)