Θεολογία και Ζωή

Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος: ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ Μ.τ.Χ.Ε. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΙΟΝΑΚΗ

23 Ιουλίου 2019

Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος: ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ Μ.τ.Χ.Ε. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΙΟΝΑΚΗ

ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ: ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ Μ.τ.Χ.Ε. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΙΟΝΑΚΗ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος ἐξεπροσώπησε τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον κατά τήν ἐξόδιον Ἀκολουθίαν τοῦ Σπυρίδωνος Λιονάκη, Ἄρχοντος Νομοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐκφωνήσας τήν ὡς κάτωθι δημοσιευομένην ὁμιλίαν.

 

Πηγή: fanarion.blogspot.com