Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

«Νενίκηνται της φύσεως οι όροι», Μέλος Γερμανού Νέων Πατρών (Κυριάκος Τζουραμάνης, Λαμπαδάριος Ιερού Ναού Παντανάσσης Πατρών)

20 Αυγούστου 2019

Ο Κυριάκος Τζουραμάνης, Λαμπαδάριος του Ιερού Ναού Παντανάσσης Πατρών ερμηνεύει το μάθημα του αργού καλοφωνικού είδους «Νενίκηνται της φύσεως οι όροι», σε μέλος Γερμανού Νέων Πατρών.