Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

«Νενίκηνται της φύσεως οι όροι», Μέλος Γερμανού Νέων Πατρών (Κυριάκος Τζουραμάνης, Λαμπαδάριος Ιερού Ναού Παντανάσσης Πατρών)

20 Αυγούστου 2019

«Νενίκηνται της φύσεως οι όροι», Μέλος Γερμανού Νέων Πατρών (Κυριάκος Τζουραμάνης, Λαμπαδάριος Ιερού Ναού Παντανάσσης Πατρών)

Ο Κυριάκος Τζουραμάνης, Λαμπαδάριος του Ιερού Ναού Παντανάσσης Πατρών ερμηνεύει το μάθημα του αργού καλοφωνικού είδους «Νενίκηνται της φύσεως οι όροι», σε μέλος Γερμανού Νέων Πατρών.