Ρήματα ζωής

Δεν θα προσπαθήσεις; (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

18 Σεπτεμβρίου 2019

Δεν θα προσπαθήσεις; (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

20160918-2Ο Κύριος έκανε τα ενενήντα εννιά από τα εκατό βήματα που χρειάζεσαι για τη σωτηρία σου. Δεν θα προσπαθήσεις να κάνεις το βήμα που απέμεινε για να επιτύχεις τη σωτηρία σου, όταν μάλιστα «ούτω γαρ πλουσίως επιχορηγηθήσεται υμίν η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού» (Β’ Πέτρ.α’ 11);

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς Επίσκοπος Αχρίδος