Θαυμαστές διηγήσεις

Γέροντας Ιερώνυμος της Αναλήψεως: Ο παππούλης πετάει!

6 Οκτωβρίου 2019

Γέροντας Ιερώνυμος της Αναλήψεως: Ο παππούλης πετάει!

Γέροντας Ιερώνυμος της Αναλήψεως, Σιμωνοπετρίτης.

248793