Γενικά Θέματα

Η Ιερἀ Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου μέσα από φωτογραφίες του 1903

6 Νοεμβρίου 2019

Η Ιερἀ Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου μέσα από φωτογραφίες του 1903

00.JPG

000001.JPG

000002.JPG

000003.JPG

πηγή: ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ