Ρήματα ζωής

Σου χαρίζει τα δικά του (Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος)

13 Νοεμβρίου 2019

Σου χαρίζει τα δικά του (Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος)

20161113-2Βλέποντας ο Θεός ότι αυτά που κατορθώνεις εσύ με τη δύναμή σου τ’ αποδίδεις σ’ Αυτόν, και Αυτός με τη σειρά Του σου χαρίζει τα δικά Του, τα πνευματικά, τα θεία.

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος