Ρήματα ζωής

Θα βρείτε την χαρά (Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς)

21 Ιανουαρίου 2020

Θα βρείτε την χαρά (Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς)

Να είστε προσεκτικοί. Να είστε σε επιφυλακή για την ψυχή σας! Να στρέφετε τους λογισμούς σας μακριά από εκείνα που γρήγορα παρέρχονται, και να τους προσηλώνετε σε εκείνα που είναι αιώνια. Έτσι θα βρείτε την χαρά που ποθεί η ψυχή σας, και για την οποία διψά η καρδιά σας.

Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς