Ορθόδοξη πίστηΣυναξαριακές Μορφές

Ο Βίος του Αγίου Μελετίου μέσα από τις παραστάσεις της Ιεράς Εικόνος του.

12 Φεβρουαρίου 2020

Ο Βίος του Αγίου Μελετίου μέσα από τις παραστάσεις της Ιεράς Εικόνος του.

Η εύρεση ης ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Υψενής

Η εύρεση ης ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Υψενής

Η Παναγία του υποδεικνύει το τόπο που θα βρεί τους αναγκαίους πόρους για να χτιστεί ο ναός

Η Παναγία του υποδεικνύει το τόπο που θα βρεί τους αναγκαίους πόρους για να χτιστεί ο ναός

Ο Άγιος προσφέρει στην Παναγία τον ναό Της

Ο Άγιος προσφέρει στην Παναγία τον ναό Της

Η θαυμαστή διάβαση του ποταμού

Η θαυμαστή διάβαση του ποταμού

Ο Άγιος εκδιώκει τα δαιμόνια

Ο Άγιος εκδιώκει τα δαιμόνια

Ο Μητροπολίτης καλεί σε απολογία τον Αγιο μετά την συκοφαντία

Ο Μητροπολίτης καλεί σε απολογία τον Αγιο μετά την συκοφαντία

Η κοίμησις του Αγίου

Η κοίμησις του Αγίου

Ο Άγιος Μελέτιος ο εν Υψενή της Ρόδου.

Ο Άγιος Μελέτιος ο εν Υψενή της Ρόδου.

 

Η Μνήμη του τιμάται την 12ην Φεβρουαρίου

Πηγή:  ipseni.blogspot.gr