Ρήματα ζωής

Θα βλαστήσει (Αββάς Ποιμήν)

18 Φεβρουαρίου 2020

Θα βλαστήσει (Αββάς Ποιμήν)

20170218-3Όταν αποφεύγει ο άνθρωπος τις πολλές κουβέντες, τις διαμάχες, την ταραχή και την σύγχυση, το Άγιον Πνεύμα επισκιάζει την ψυχή του και τότε, όσο στείρα κι’ αν είναι, θα βλαστήσει καρπούς πνευματικούς.

Αββάς Ποιμήν