Ρήματα ζωής

Η μεγάλη διαφθορά (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)

28 Φεβρουαρίου 2020

Η μεγάλη διαφθορά (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)

20170228-3Όπως δεν κρίνουμε αυστηρά τον εαυτό μας, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για τους άλλους. Ο εκνευρισμός προέρχεται από έλλειψη αυτογνωσίας, από υπερηφάνεια, από το γεγονός ότι δεν υπολογίζουμε την μεγάλη διαφθορά της φύσης μας και γνωρίζουμε πολύ λίγο τον πράο και ταπεινό Ιησού.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης