Ρήματα ζωής

Ήταν σε θέση (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

10 Απριλίου 2020

Ήταν σε θέση (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

20170410-3Για την έννοια και την ιδέα της αγάπης νομοθέτησε ο Θεός την ελεημοσύνη. Και χωρίς την ελεημοσύνη ήταν σε θέση ο Θεός να συντηρήσει τους φτωχούς. Αλλά αναθέτει τη συντήρησή τους σ’ εμάς, για ν’ αναπτύξει τους μεταξύ μας δεσμούς της αγάπης και τη θέρμη των σχέσεων μας.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος