Συναξαριακές Μορφές

Οσιομάρτυς Χρύσανθος ( †1821) Αγιορείτης Άγιος Μνήμη 10 Απριλίου

10 Απριλίου 2020

Οσιομάρτυς Χρύσανθος ( †1821) Αγιορείτης Άγιος Μνήμη 10 Απριλίου

391129-000

Αδελφός της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος. Μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη στις 10 Απριλίου 1821, την ίδια ημέρα που μαρτύρησε και ο άγιος πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄.
 Η μνήμη του άγνωστη στους συναξαριστές και λείπουν στοιχεία του βίου του.
Περί της μαρτυρικής του τελειώσεως αναφέρει χειρόγραφο της Μονής Ξενοφώντος: «10 Απριλίου ημέρα της Λαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου ξίφει ετελειώθη εν τη βασιλευούση ο ημέτερος γερο-Χρύσανθος παρά τινος αγαρηνού, υπέρ της ευσεβείας».
Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ