Συναξαριακές Μορφές

Ο Άγιος Σέργιος του Ραντονέζ (25 Σεπτεμβρίου )

5 Ιουλίου 2020

Ο Άγιος Σέργιος του Ραντονέζ (25 Σεπτεμβρίου )