Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων

Διαδικτυακή πλατφόρμα για Θεολόγους

9 Αυγούστου 2020

Διαδικτυακή πλατφόρμα για Θεολόγους

Μία ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα για την εκπαίδευση των Θεολόγων άρχισε να λειτουργεί από την Αρχιεπισκοπή της Κραϊόβας, με τις ευλογίες του Μητροπολίτη Ολτενίας κ. Ειρηναίου, του Πατριαρχείου της Ρουμανίας.

Η πλατφόρμα αυτή στοχεύσει στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των καθηγητών θεολογίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών μεταξύ των εκπαιδευτικών, ιδίως για την προσαρμογή των διδακτικών δραστηριοτήτων στα νέα δεδομένα.

Η πρωτοβουλία αυτή παρέχει εργαλεία εργασίας που στοχεύουν στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών, χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μέσα
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Θεολόγους που διδάσκουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr