Συναξαριακές Μορφές

Ο Άγιος Σέργιος του Ραντονέζ (βίντεο)

25 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Άγιος Σέργιος του Ραντονέζ (βίντεο)