Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

Χερουβικόν Κ. Πρίγγου, ήχ. πλ.α΄ (Δημήτριος Νεραντζής)

1 Αυγούστου 2021

Χερουβικόν Κ. Πρίγγου, ήχ. πλ.α΄ (Δημήτριος Νεραντζής)

Μια αριστοτεχνική ερμηνεία του Χερουβικού του μεγάλου δασκάλου της ψαλτικής Κωνσταντίνου Πρίγγου σε ήχο πλ. α΄από τον Δημήτριο Νεραντζή. Πρόκειται για διδακτικό άκουσμα για τους νεότερους ψάλτες τόσο ως προς την διαστηματική ακρίβεια όσο και ως προς τη χρονική αγωγή ερμηνείας του μέλους.