Μήνυμα ημέρας

Πῶς θὰ ἀντιδράσεις

18 Σεπτεμβρίου 2021

Πῶς θὰ ἀντιδράσεις

Ὁ Κύριος σοῦ Δείχνει τὴ δυστυχία τοῦ ἄλλου, γιὰ νὰ Δεῖ πῶς θὰ ἀντιδράσεις. Θὰ προσευχηθεῖς γιὰ τὸν πλησίον σου; Θὰ τὸν βοηθήσεις; Καὶ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, σὲ Καλεῖ νὰ ἐκπαιδεύεσαι στὴν ἀγάπη καὶ νὰ τὴν καλλιεργεῖς…

Ἅγιος Γαβριὴλ ὁ διά Χριστὸν Σαλὸς