Συναξαριακές Μορφές

Ο Άγιος Σέργιος του Ραντονέζ (βίντεο)

25 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Άγιος Σέργιος του Ραντονέζ (βίντεο)