Μήνυμα ημέρας

Ἡ ψυχὴ εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ τὸ σῶμα

17 Οκτωβρίου 2021

Ἡ ψυχὴ εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ τὸ σῶμα

Ἡ ψυχὴ εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ ἐκεῖνος πού προτιμᾶ τὸ σῶμα ἀπὸ τὴν ψυχή, δὲν διαφέρει καθόλου, ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες.

Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς