Μήνυμα ημέρας

Το “κίνημα” των Πιστών!

25 Οκτωβρίου 2021

Το “κίνημα” των Πιστών!

Έχουμε “γεμίσει”
κινήματα
και κινήσεις!

Η πιο όμορφη
στιγμή είναι
να δηλώσεις
ότι ανήκεις
στο κίνημα
των π ι σ τ ώ ν !

Δεν δηλώνεσαι
σε χαρτιά,
ούτε σε ομάδα
διαδικτύου,
ούτε σε συγκεντρώσεις.

Ήσυχα και αθόρυβα
προχωράς
με οδηγό
την πίστη
που μετακινεί
τα πιο “δύσκολα” βουνά.

*π.Σπ.Ρ.

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️