Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

«Ευσχημόνως και κατά τάξιν» – Ο θεσμός της νηστείας στη ζωή της Εκκλησίας (Δημήτριος Χοϊλούς, Δρ. Θεολογίας – Εκπαιδευτικός Μ.Ε.)

30 Νοεμβρίου 2021

«Ευσχημόνως και κατά τάξιν» – Ο θεσμός της νηστείας στη ζωή της Εκκλησίας (Δημήτριος Χοϊλούς, Δρ. Θεολογίας – Εκπαιδευτικός Μ.Ε.)

Μια εκπομπή πορεία στην λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας. Με τον Δρ. Θεολογίας Δημήτριο Χοϊλού.