Άγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΣυναξαριακές Μορφές

Άγιοι Μάρκελλος επίσκοπος Σικελίας, Φιλάγριος επίσκοπος Κύπρου και Παγκράτιος επίσκοπος Ταυρομενίου

9 Φεβρουαρίου 2023

Άγιοι Μάρκελλος επίσκοπος Σικελίας, Φιλάγριος επίσκοπος Κύπρου και Παγκράτιος επίσκοπος Ταυρομενίου

Άγιος Μάρκελλος επίσκοπος Σικελίας

Άγιος Μάρκελλος επίσκοπος Σικελίας

Εορτάζει στις 9 Φεβρουαρίου εκάστου έτους.

Λυθέντες ἄνδρες σαρκικῶν τρεῖς ἁμμάτων (δεσμῶν δηλ.),

Τῶν τῆς Ἐδὲμ μετέσχον ἐντρυφημάτων.

      Βιογραφία

       Έζησαν και οι τρεις κατά τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα.

       Ο Μάρκελλος, πατέρας του Παγκρατίου, ήταν προηγουμένως οπαδός του Σίμωνα του Μάγου.

Ήλθε όμως στην αληθινή πίστη, μέσω της διδασκαλίας και των θαυμάτων του αποστόλου Πέτρου, τον όποιο και ακολούθησε από τότε με το γιο του Παγκράτιο. Και ο μεν Μάρκελλος έγινε κατόπιν επίσκοπος στις Συρακούσες της Σικελίας, όπου έφερε πολλούς ειδωλολάτρες στην αληθινή θρησκεία. Ο δε Παγκράτιος έγινε επίσκοπος Ταυρομενίου (σημερινή Ταορμίνα) της Σικελίας.

Ο Φιλάγριος διέπρεψε σαν επίσκοπος της Κύπρου.

Και οι τρεις κοιμήθηκαν, αφού υπέστησαν πολλές δοκιμασίες στην εκτέλεση των ποιμαντικών καθηκόντων τους, και ζωή καθημερινού μαρτυρίου.

Σημείωση: Η μνήμη του Αγίου Παγκρατίου, επαναλαμβάνεται και την 9η Ιουλίου.

Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

Άγιος Φιλάγριος επίσκοπος Κύπρου

Άγιος Φιλάγριος επίσκοπος Κύπρου

Άγιος Παγκράτιος επίσκοπος Ταυρομενίου

Άγιος Παγκράτιος επίσκοπος Ταυρομενίου

Πηγή: saint.gr