Πολυμέσα - MultimediaΣυναξαριακές Μορφές

Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

13 Μαρτίου 2023

Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Εορτάζει στις 13 Μαρτίου εκάστου έτους.

 

Νικης εορτήν η πόλις Νικηφόρε,

Δοχήν άγει σου Λειψάνου Νικηφόρου.

Χους τρισκαιδεκάτη Νικηφόρου άστυ εισήχθη.

 

 

Μετά το τέλος της εικονομαχίας και την αναστήλωση των ιερών εικόνων, με αίτηση του Πατριάρχη Μεθοδίου (842 – 846 μ.Χ.) στους βασιλείς Μιχαήλ και Θεοδώρα , ενεκρίθη η ανακομιδή του λειψάνου του Αγίου Νικηφόρου στη βασιλεύουσα και αναγνωρίστηκε σαν ένας από τους ενδοξότερους αθλητές της Ορθοδοξίας. Μάλιστα, η βασίλισσα παραχώρησε και βασιλικό πλοίο, με το οποίο ο Πατριάρχης Μεθόδιος παρέλαβε το λείψανο του Αγίου Νικηφόρου (το όποιο για 19 χρόνια έμεινε ακέραιο και άθικτο). Κατά την επιστροφή, μεγάλο πλήθος λαού και επισήμων κάλυπτε την παραλία. Το άγιο λείψανο κατετέθη με ιερή πομπή στο ναό των Αγίων Αποστόλων (13 Μαρτίου 846 μ.Χ.).

 

Απολυτίκιον

Ήχος γ’. Θείας πίστεως.

Θήκη ένθεος, και ζωής πλήρης, αναδέδεικται, τη Εκκλησία, η σορός των μυριπνόων λειψάνων σου ης τη σεπτή κομιδή κομιζόμεθα, τας δωρεάς Νικηφόρε του Πνεύματος. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

 

Έτερον Απολυτίκιον

Ήχος δ’.

Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια· δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Νικηφόρε, πρέσβευε Χριστώ τω θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

 

Έτερον Απολυτίκιον  (Κατέβασμα)

Ήχος γ’. Θείας πίστεως.

Νίκην ήνεγκε, τη Εκκλησία, η ση ένθεος, ομολογία, Νικηφόρε Ιεράρχα θεόληπτε, την γαρ Εικόνα του Λόγου σεβόμενος, υπερορία αδίκως ωμίλησας. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

 

Κοντάκιον

Ήχος γ’. Η Παρθένος σήμερον.

Την ψυχήν σου τέθεικας, υπέρ της ποίμνης σου Πάτερ, και αυτή το άδολον, της ευσεβείας ενέθου· όθεν σου, την των λειψάνων λάρνακα θείαν, χαίρουσα, καθυποδέχεται και κραυγάζει· συ μου καύχημα και σκέπη, ω Νικηφόρε, ομολογίας λαμπτήρ.

Οπτικοακουστικό Υλικό

Ακούστε το απολυτίκιο!

Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

 Πηγή: saint.gr