Πολυμέσα - MultimediaΣυναξαριακές Μορφές

Άγιος Αγάπιος και των συν αυτώ μάρτυρες: Πλήσιος, Ρωμύλος, Τιμόλαος, Αλέξανδρος, Αλέξανδρος (έτερος), Διονύσιος και Διονύσιος (έτερος)

15 Μαρτίου 2023

Άγιος Αγάπιος και των συν αυτώ μάρτυρες: Πλήσιος, Ρωμύλος, Τιμόλαος, Αλέξανδρος, Αλέξανδρος (έτερος), Διονύσιος και Διονύσιος (έτερος)

Άγιος Αγάπιος και των συν αυτώ μάρτυρες: Πλήσιος, Ρωμύλος, Τιμόλαος, Αλέξανδρος, Αλέξανδρος (έτερος), Διονύσιος καί Διονύσιος (έτερος)

Άγιος Αγάπιος και των συν αυτώ μάρτυρες: Πλήσιος, Ρωμύλος, Τιμόλαος, Αλέξανδρος, Αλέξανδρος (έτερος), Διονύσιος καί Διονύσιος (έτερος)

 Εορτάζει στις 15 Μαρτίου εκάστου έτους.

Eις τον Aγάπιον.

Έσπευδεν Αγάπιος εις μαρτυρίαν.

Θεού γαρ αυτόν υπέθαλπεν αγάπη.

 

Eις τον Πλήσιον, Pωμύλον και Tιμόλαον.

Μετά τριών Πλήσιος εκτμηθείς ξίφει,

Θεού συν αυτοίς ίσταται νυν πλησίον.

 

Eις τους δύω Aλεξάνδρους και Διονυσίους.

Ως Αλεξάνδροις κλήσις εκτομή, στέφος,

Και Διονυσίοις τε κοινά ην τάδε.

 

Πεμπτη και δεκάτη τμήθη Αγάπιος, εταίροι.

 

Βιογραφία

Έζησαν και κέρδισαν τα αθάνατα βραβεία, κατά το διωγμό του Διοκλητιανού (284-304) εναντίον της Εκκλησίας. Ο Αγάπιος ήταν από τη Γάζα της Παλαιστίνης, ο Τιμόλαος από τη Μαύρη Θάλασσα, οι δύο Διονύσιοι από την Τρίπολη της Φοινίκης, ο Ρωμύλος -υποδιάκονος- από τη Λύδδα η Διόσπολη, ο Πλήσιος και οι δύο Αλέξανδροι από την Αίγυπτο. Κατηγορήθηκαν ότι είναι χριστιανοί και οδηγήθηκαν μπροστά στον έπαρχο της Καισαρείας Ουρβανό, όπου με παρρησία ομολόγησαν το Χριστό. Μάταιες απόπειρες έκανε εκείνος για να τους δελεάσει η και να τους εκφοβίσει. Διότι στο μυαλό όλων επικρατούσε ο λόγος του Θεού: «Τον φόβον αυτών μη φοβηθήτε μηδέ ταραχθήτε» (Α’επιστολη Πέτρου, γ’ 14). Δηλαδή, μη φοβηθείτε το φόβο με τον οποίο ζητούν οι άπιστοι να σας πτοήσουν και μη ταραχθείτε καθόλου απ’ αυτόν. Πέθαναν όλοι μαρτυρικά με αποκεφαλισμό, δίνοντας σ’ όλους τους αγωνιστές χριστιανούς μήνυμα θάρρους και ελπίδας.

Απολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.

Αγάπη του Κτίσαντος, πεπυρσευμένος τον νουν, χορείαν συνήθροισας, πανευκλεών Αθλητών, Αγάπιε ένδοξε, όθεν συν τούτοις Μάρτυς, αριστεύσας νομίμως, ξίφει τον σον αυχένα, συν αυτοίς απετμήθης, μεθ’ ων εκδυσώπει, δούναι ημίν άφεσιν.

Έτερον Απολυτίκιον
Ήχος δ’.

Τους Μάρτυρας Χριστού ικετεύσωμεν πάντες, αυτοί γαρ την ημών σωτηρίαν αιτούνται, και πόθω προσέλθωμεν προς αυτούς μετά πίστεως, ούτοι βρύουσι των ιαμάτων την χάριν, ούτοι φάλαγγας αποσοβουσι δαιμόνων, ως φύλακες της πίστεως.

 

Κοντάκιον
Ήχος β’. Τοις των αιμάτων σου.

Ως αγαπήσας Χριστόν τον Θεόν ημών, των επιγείων απάντων ηλόγησε, Μαρτύρων χορός ο οκτάριθμος, και κεφαλάς εκτεμνομένοι έκραζον· προσδέχου Οικτίρμον τους δούλους σου.

 

Οπτικοακουστικό Υλικό

Ακούστε το απολυτίκιο!

 

Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

Άγιος Αγάπιος

Άγιος Αγάπιος

Άγιος Αγάπιος

Άγιος Αγάπιος

 

 

Πηγή: saint.gr