Συναξαριακές Μορφές

Ο Άγιος Νεομάρτυς Δημήτριος ο Τορναράς

19 Μαρτίου 2023

Ο Άγιος Νεομάρτυς Δημήτριος ο Τορναράς

Μαρτύρησε στις 19 Μαρτίου 1564

Ο Άγιος συνήθιζε να κάνει παρέα με Τούρκους. Κάποια μέρα κινούμενοι από φθόνο τον πίεσαν να γίνει μουσουλμάνος και επειδή αρνήθηκε τον πήγαν στον δικαστή, όπου ψευδομαρτύρησαν ότι έβρισε την πίστη τους. Ο δικαστής διέταξε να τον δείρουν και να τον βασανίσουν αλύπητα, μέχρι να γίνει τούρκος. Εκτέλεσαν τη διαταγή του δικαστή αλλά ,όταν είδαν το αμετάθετο της γνώμης του , με διαταγή του δικαστή τον αποκεφάλισαν.