Συναξαριακές Μορφές

Άγιος Ιάκωβος ο Ομολογητής ο Επίσκοπος

21 Μαρτίου 2023

Άγιος Ιάκωβος ο Ομολογητής ο Επίσκοπος

Άγιος Ιάκωβος ο Ομολογητής ο Επίσκοπος

Άγιος Ιάκωβος ο Ομολογητής ο Επίσκοπος

Εορτάζει στις 21 Μαρτίου εκάστου έτους.

 

Λυπας ενεγκών σης χάριν σκιας, Λογε,

Βιου σκιώδους Ιακωβος ηρπάγη.

Κρύψαν υπό χθόνα εικαδ’ Ιακωβον κατά πρώτην.

Βιογραφία

Ασκητής από νεαρή ηλικία ο Όσιος Ιάκωβος, διακρίθηκε για την καθαρή ζωή και την ολόψυχη προσήλωση του στα διδάγματα και τις εντολές της πίστης. Αναδείχθηκε επίσκοπος στα χρόνια των εικονομάχων και διώχθηκε σκληρά, μέχρι του σημείου να στερηθεί ακόμα και αυτό το ψωμί. Αλλά όλη η στέρηση και η κακοπάθεια που υπέστη, δε λύγισε καθόλου το φρόνημα του. Έμεινε σταθερός μέχρι την τελευταία του πνοή, ενθυμούμενος τα λόγια του Αποστόλου των Εθνών: «Συ ουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού» ( Β’ προς Τιμόθεον, β’ 3.). Συ, λοιπόν, κακοπάθησε σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού.

Απολυτίκιον  (Κατέβασμα)

Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.

Εγκράτειας εκλάμψας Πάτερ Ιάκωβε, ως Ιεράρχης του Λόγου και αληθής λειτουργός, ωρθοτόμησας πιστώς λόγον τον ένθεον ούπερ την χάριν βέβαιων, δι’ αγώνων ευαγών, εδίδαξας προσκυνείσθε, την του Σωτήρος Εικόνα, ω και πρεσβεύεις υπέρ πάντων ημών.

 

Κάθισμα

Ήχος γ’. Την ωραιότητα.

Την ωραιότητα των διδαγμάτων σου, και την λαμπρότητα των νοημάτων σου, και ους υπέστης διωγμούς, σεπτά δι᾽ εκτυπώματα, Πατερ εκπληττόμενοι, κατά χρέος τιμώμέν σε, Ιακωβε πανεύφημε, θυηπόλε του Κτίστου σου· διο συν υμνωδίαις βοώμέν σοι· Σώσον ημάς ταις πρεσβείαις σου.

Οπτικοακουστικό Υλικό

Άγιος Ιάκωβος ο Ομολογητής ο Επίσκοπος

Άγιος Ιάκωβος ο Ομολογητής ο Επίσκοπος

Πηγή: saint.gr