Συναξαριακές Μορφές

Οι Όσιοι Αγάπιος και Νικόδημος οι Δοχειάριοι (14ος αι.)

5 Ιουνίου 2023

Οι Όσιοι Αγάπιος και Νικόδημος οι Δοχειάριοι (14ος αι.)

cebfceb9-ceb5ceb9cebacf8ccebdceb5cf82-cebccebfcf85

Οι όσιοι και θεοφόροι πατέρες Αγάπιος και Νικόδημος ήταν μοναχοί της μονής Βατοπαιδίου και είχαν τό διακόνημα του δοχειάρη. Διακονούσαν πρόθυμα και υπάκουα στήν ελαιαποθήκη και υπήρξαν ευπειθείς μαθητές του οσίου Γενναδίου του Δοχειάρη. Αξιώθηκαν μαζί του να δουν το υπερφυές θαύμα της πληρώσεως των κενών πίθων του δοχείου, δια θαυμαστής επεμβάσεως της Εφόρου της μονής, της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, της Κυρίας Ελαιοβρύτιδος.

Ευαρέστησαν τον Κύριο με την ισάγγελο πολιτεία τους και βοήθησαν πολλούς με το παράδειγμα τους. Απήλθαν ειρηνικά προς τον Κύριο.

Η μνήμη τους τιμάται στις 5 Ιουνίου. Ακολουθία προς τιμή τους συνέθεσε ο υμνογράφος κ. Χαραλάμπης Μπούσιας. Οι τίμιες και χαριτόβρυτες κάρες τους σώζονται στη μονή Βατοπαιδίου και εκπέμπουν ευωδία.

Πηγή: Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, Βατοπαιδινό Συναξάρι, Εκδ. Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Άγιον Όρος, 2007.