Πολυμέσα - MultimediaΣυναξαριακές Μορφές

Άγιος Γουρίας Αρχιεπίσκοπος Καζάν Ρωσίας († 4 Οκτωβρίου 1563)

4 Οκτωβρίου 2023

Άγιος Γουρίας Αρχιεπίσκοπος Καζάν Ρωσίας († 4 Οκτωβρίου 1563)

Πηγή: optiko.net