Κατηγορία

Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Άγιος Μάξιμος Ομολογητής: Αδιάκοπη προσευχή σημαίνει να είναι κυριευμένος από πόθο για το Θεό!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Και αποκρίθηκε ο γέροντας: Τίποτε από τα αδύνατα δεν προστάζει η θεία Γραφή· καθόσον και ο ίδιος ο Απόστολος και...

Περισσότερα

Άγιος Διάδοχος Φωτικής: Η ανθρώπινη φύση από την κοιλιά της μάνας της είναι μαθημένη στις εύκολες ηδονές

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Ο δρόμος του Θεού, σε κείνους που αρχίζουνε να αγαπάνε την ευσέβεια, φαίνεται κακοτράχαλος και κατάστεγνος, όχι γιατί ο δρόμος...

Περισσότερα

Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς: Οι δέκα λεπροί μοιάζουν με ολόκληρο το γένος των ανθρώπων!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Μοιάζουν βέβαια οι δέκα αυτοί λεπροί με ολόκληρο το γένος των ανθρώπων γιατί όλοι μας ήμασταν λεπρωμένοι, αφού όλοι υποπέσαμε...

Περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Έρχεται ο Δεσπότης μαζί με τους δούλους διά να βαπτισθή!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

“Τότε παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην του βαπτισθήναι υπ’ αυτού”. Έρχεται ο Δεσπότης...

Περισσότερα

Ο Άγιος Ιωάννης είχε διαταχτεί να εξαγγείλει πρώτος τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Ο Ιωάννης επρόκειτο να αναδειχτεί μεσίτης ανάμεσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και να γίνει φορέας πραγματικός όλων...

Περισσότερα

Άγ. Θεόδωρος ο Στουδίτης: Πηγές, βρύσες, ποταμοί, λίμνες έχουν γίνει δοχεία του Πνεύματος!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Ας ανυψώσουμε όμως το βλέμμα στις προφητικές θεοπτίες και ας δούμε πως προτυπώνεται σ’ αυτές το ιερότατο βάπτισμα· διότι σ’...

Περισσότερα