Αγία Μακρίνα

Δημοσιεύθηκε: 19 Ιουλίου Κατηγορίες: - Συναξάρια -, 07 Ιούλιος

Μια γυναίκα, που το όνομα της και το έργο έμειναν πολύ σεβαστά στην ιστορία της Εκκλησίας, είναι η οσία Μακρίνα, ...

Αγία Μακρίνα (19 Ιουλίου) Του (+) Μητροπ. Σερβίων και Κοζάνης Διονυσίου Και η έξω ιστορία και η ιστορία της Εκκλησίας ...

Η των παίδων αγωγή από της βρεφικής ηλικίας ανάγκη να άρχηται, όπως αι ψυχικαί του παιδός δυνάμεις απ’ αυτής της ...

ΑΓΙΑ ΜΑΚΡΙΝΑ – 19 Ιουλίου

Δημοσιεύθηκε: 19 Ιουλίου Κατηγορίες: - Συναξάρια -, 07 Ιούλιος

Μια γυναίκα, που το όνομα της και το έργο έμειναν πολύ σεβαστά στην ιστορία της Εκκλησίας, είναι η οσία Μακρίνα, ...