Tag

αραβικά

ﺯﻧﺎﺭ ﻮﺍﻟﺪﺓ ﺍﻹﻠﻪ ﺍﻟﻣﻘﺪﱠﺲ

Κατηγορίες: Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα, Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Ξένες γλώσσες, Προσκυνήματα-Οδοιπορικά, عربي

– ﺘﻢﱠ ﺗﻗﺪﻳﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺷﺭﻳﻂ ﭙﻮﺍﺳﻄﺔﺍﻠﺰﻧﺎﺭﺍﻠﻤﻗﺪﱠﺱ- ﺯﻧﺎﺮﻮﺍﻠﺪﺓ ﺍﻹﻠﻪ ﺍﻠﻔﺎﺌﻘﺔ ﺍﻠﻘﺪﺍﺴﺔ- ﺍﻠﻤﻮﭽﻮﺪ ﻔﻲ ﺪﻳﺭﺍﻟﻔﺎﺘﻮﺒﻳﺬﻱ ﮐﻬﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻤﺑﺭﺍﻃﻭﺭ ﺍﻠﺑﻴﺯﻧﻄﻲ ﻳﻮﺤﻧﺎ ﮐﺎﻧﺩﺍﮐﻮﺯﻳﻧﻭﺲ ﻔﻲ...

Περισσότερα