Часни Појас Пресвете Богородице

                 Aquesta veta ha estat beneïda amb el sant cinturó de la Santíssima Theotokos, que es troba al Monastir de Vatopaidi com a ofrena de l’ emperador bizantí Joan el Cantacuzè, des del segle XIV.

            Per tradició, donem aquesta veta als pelegrinis amb pelegrinis amb la gràcia de la Santíssima Theotokos, aqui és dedicat el nostre Monestir, per la qual s’ hanproduït molts miracles, cancerosos i altres malalts hi han recuperat la seva salut, i moltes parelles que no podien engendrar, han proreat.

            El pelegrí se cenyeix la veta al voltant de la cintura i vi, durant un dies, en penediment, confessió i participació de la Divina Eucaristia Ortodoxa. D’ aquesta mateixa manera  viuen els esposos, en dejuni i abstnència conjucal absoluts, mentre duri el període du temps al llare del qua duran la veta al veta cintura.

            La sincera vida espiritual de constants penediments i participació en els sagraments de l’ Església Ortodoxa han de ser la norma del comportament, ja que representa l’única manera de comunicar-se i unir-se amb Déu, ara i sempre.

Часни Појас Пресвете Богородице

Sagrat Monestir de Vatopaidi

 630 86  Kariés, La Muntanya Santa (Athos)

Grècia