Πεμπτουσία

Από την διδασκαλία Αγίων Πατέρων μας

3 Απριλίου 2017

Panagia_h_Glukofilousa_14

Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος
«Ο Θεός ημών Ιησούς Χριστός εκυοφορήθη υπό Μαρίας κατ’ οικονομίαν Θεού»

Απολογητής Αριστείδης
«Ο Υιός του Θεού του Υψίστου εκ παρθένου αγίας γεννηθείς ασπόρως τέ και αφθόρως σάρκα ανέλαβεν»

Ιωάννης Χρυσόστομος
«Διά παρθένον της Εύας ήλθεν ο θάνατος, έδει διά παρθένου, μάλλον δε εκ παρθένου φανήναι την ζωήν»

Κύριλλος Αλεξανδρείας
«τεθεοποιήκαμεν δε ουδένα πώποτε των τελούντων εν κτίσματι. Κατειθίσμεθα δε Θεόν ειδέναι τον ένα και φύσει και αληθώς. Ίσμεν δε άνθρωπον ούσαν καθ’ ημάς την μακαρίαν παρθένον.» Κανένα κτίσμα δεν θεοποιήσαμε. Ένα Θεόν γνωρίζομε. Η δε Παναγία είναι άνθρωπος, όπως και εμείς.

Πηγή: Εορτολόγιο 2014, Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως