Πεμπτουσία

«Εξεδυσάν με τα ιματιά μου», ήχ. πλ.β΄-Όρθρος Μ. Παρασκευής (Αρχιμ. Παύλος Ιωσηφίδης, Μικραγιαννανίτης)

12 Απριλίου 2017