Πεμπτουσία

«Ανέτειλε το έαρ», Δοξαστικό Όρθρου αγ. Γεωργίου (χορός αγιορειτών)

20 Απριλίου 2017

aneteile1

%anetlallalaljhlllellele%