Πεμπτουσία

Το τάλαντο της γραφίδος του Αρχιμ. Χρυσόστομου Παπαδάκη (Χρυσόστομος Παπαδάκης, Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου)

18 Μαΐου 2017